Hørning Madklub

Lidt historie

I efteråret 2016 bemærkede jeg og andre frivillige med bekymring, at mennesker med tilknytning til ‘Hørning Hjælper Flygtninge’ var usikre på hvad kontanthjælpsloftet ville betyde for dem. Samtidig begyndte flere af  de flygtningebørn, jeg mødte, at fortælle om trange kår i hjemmet. Én bad mig finde arbejde til hendes far eller mor, så de kunne holde op med at skændes. I en anden familie havde de ikke penge til at give børnene madpakker med, og skolen måtte i en periode give dem fripas til mælkeboden.

I januar 2017 startede jeg og Erik Haakonsson, daværende formand for Integrationsrådet i Skanderborg Kommune og veteran i de frivilliges rækker, derfor en forening: Hørning Madklub.

Konceptet skulle hvile på frivillighed og ansvaret med tiden overgå til brugerne. Vi lavede aftaler med de lokale dagligvarebutikker om at plukke i deres datovarer tre gange ugentligt. Vi lånte et skolekøkken én gang om ugen og fik økonomisk hjælp fra Dansk Flygtningehjælp og Skanderborg Kommune. Vi søgte Lions Club Hørning om penge, så vi kunne sende brugerne på skolebænken og få et hygiejnebevis.

Til dato er 11 brugere kommet igennem nåleøjet, mig selv inklusive 😉

Hvad vi helt konkret gør i Hørning Madklub

Tre frivillige sørger hver uge for indsamling af madvarer fra lokale dagligvarebutikker.

Hver uge uddeler vi de donerede varer til medlemmerne – og én gang månedligt laver vi den lækreste mad i et lokalt skolekøkken. Ingredienserne er donerede grøntsager, indkøbt ris og eksotiske krydderier – resultatet er byens bedste “restaurant”!

Alt i alt har vi opnået følgende

  • Indirekte økonomisk hjælp til udsatte familier
  • Givende, socialt samvær på tværs af kulturer og traditioner
  • Integration på tværs – både mellem danskere og indvandrere og mellem indvandrere af forskellige nationaliteter
  • Nedbringelse af madspild lokalt
  • Hygiejnebevis til foreløbig 11 brugere af madklubben
Bomuldskarklude til skolekøkkenet

I sommeren 2017 strikkede og hæklede 6-7 lokale damer bomuldskarklude, som Hørning Madklub kunne forære skolekøkkenet – se mere i denne artikel i Skanderborg Ugeavis.

Torsdag d. 27. september 2018 havde Hørning Madklub en stand på kommunens Frivilligmesse. Herudover stod vi for forplejningen til ca. 150 mennesker… hvilket var en stor succes! Se min omtale heraf på LinkedIn.

Lørdag, den 22. september 2018, var vi indbudt til Ildsjælefestival i Ridehuset i Århus. Se TV2 Østjyllands reportage, inkl. korte interviews med mig, her!

Mandag den 4. november 2018 holdt jeg oplæg på Skanderborg Kommunes §17 stk. 4 udvalg om bæredygtighed og cirkulær økonomi – emnet var Hørning Madklubs måde at nedbringe madspild.

Mandag den 28. januar 2019 var jeg inviteret til at holde oplæg om madklubben – om vores succeser og udfordringer – på Skanderborg Kommunes Frivilligdag. Det var en stor fornøjelse at fortælle de 370 fremmødte om samarbejde og madspild, ligeværd og medmenneskelighed – og om vores tilgang til de 17 Verdensmål.

Vil du vide mere?

Har dette projekt vakt din interesse – måske har du selv fået lyst til at starte noget tilsvarende op i dit lokalområde? – Så er du velkommen til at kontakte mig for råd og gode ideer.

Jeg holder gerne et inspirerende oplæg for dit firma/din organisation – og jeg står naturligvis også til rådighed for kommuner og organisationer, der måtte have brug for en ekstern konsulent som inspirator og/eller vejleder på området.

Hørning Madklub i skolekøkkenet
Hørning Madklub summer af liv